SUOMALAINEN PERINNEHIERONTA

Suomessa monien opiskelema klassinen hieronta on alkuperältään ruotsalaista. Tässä maassa on kuitenkin hierottu ennen tämänkin tyylin rantautumista ja käytetyt hierontatyylit ovat olleet varsin erilaisia ruotsalaiseen tyyliin nähden. Suomalaisilla kansanparantajilla oli ja on käytössä hyvin erilainen tekniikka ja erittäin toimiva sellainen. Haapasen käsissä vanhojen suomalaisten kansanparantajien/hierojien tyyleihin pohjautuva hierontatyyli on kehittynyt vuosien työn tuloksena selkeäksi menetelmäksi, jonka hän sittemmin nimesi suomalaiseksi perinnehieronnaksi.

Suomalainen Perinnehieronta® on kämmentyvellä ja sormenpäillä tehtävä hierontatekniikka, jossa keho käydään läpi kokonaisuutena, lihasten lähtö– ja kiinnittymiskohdat, jänteet, hermoradat ja puretaan ”kuona-aine”-keräymät lihaksista. Tyyli eroaa hyvin paljon ns. klassisesta (ruotsalaisesta) hieronnasta ihan jo hierontaotteen osalta. Suomalainen Perinnehieronta® on yksi keskeinen osa Suomalainen Perinnehoitaja®-koulutusta. Menetelmän nimi on rekisteröity tavaramerkiksi yhdistyksellemme Suomalainen Perinnehoito- ja Luontaislääketiedeyhdistys ry, jonka yhtenä tarkoituksena on tämän perinteeseen pohjautuvan hierontataidon ylläpitäminen Suomen maassa, sen tunnetuksi tekeminen sekä sen kunnollisen ja riittävän laadukkaan opettamistason turvaaminen. Menetelmästä Haapanen on käyttänyt aluksi nimeä kansanomainen hieronta ja kansan hieronta esikuvanaan Mauri Hartea vuosisadan alkupuolelta, mutta menetelmän kehittyessä selkeästi omaksi tyylikseen Suomalainen Perinnehieronta®-nimi rekisteröitiin.