JARKKO HAAPANEN

Jarkko Haapanen (s. 1976)

  • perinnehoito- ja luontaisterapiakouluttaja
  • Suomalainen Perinnehoitaja -koulutukset vuodesta 2005 lähtien
  • Dipl. vyöhyketerapeutti
  • Dipl. shiatsu- ja akupunktioterapeutti
  • Dipl. luontaishoitaja
  • hengityskouluohjaaja
  • mestarikansanparantaja (2011, Suomalainen Perinnehoito- ja Luontaislääketiedeyhdistys ry.)
  • Toiminut  alalla vuodesta 1997

Jarkko Haapanen on kehittänyt Suomalainen Perinnehoitaja®-koulutuksen mittavan vastaanottotyönsä tuoman kokemuksen ja opintojensa sekä keräämiensä suomalaista kansanperinnettä koskevien tietojensa  pohjalta. Koulutuksessa ikivanhoja parantamismenetelmiä opiskellaan ja siirretään käytännön hoitotyöhön. Koulutuksen runko rakentuu Suomalaisen Perinnehieronnan® ja siihen yhdistetyn jäsenkorjauksen hallitsemisesta. Suomalainen Perinnehieronta® on Haapasen kehittämä kansanparantajien käyttämiin hierontatekniikoihin pohjautuva hierontamenetelmä. Haapanen on käyttänyt menetelmästä myös nimeä kansanomainen hieronta tai kansan hieronta, mutta Suomalainen Perinnehieronta® -nimi pääsi rekisteröintiin asti ja on oma itsenäinen menetelmänsä. Haapanen toivoo, että jostain hänen oppilaastaan tulee menetelmän jatkaja ja kouluttaja tulevaisuudessa.

Suomalainen Perinnehoitaja® -koulutus sisältää myös vanhojen kansanparantajien käyttämiä akupunktuuriin ja -painantaan sekä vyöhyketerapiaan rinnastettavia tekniikoita. Suomessa näitä tekniikoita on tunnettu eri nimillä jo kauan ennen kuin perinteinen kiinalainen lääketiede alkoi saada jalansijaa maassamme. Koulutuksessa opiskellaan suomalainen versio kuivakuppauksesta ja Lapin hoitoperinteeseen kuuluvasta taulaamisesta, joka on modernisoitu soveltuvammaksi nykypäivän ihmiselle. Palava taulakäävän pala ei ehkä ole nykypäivää ainakaan kaikkien kohdalla. Suomalaisten perinnehoitojen lisäksi Haapanen on kehittänyt luontaislääketieteen alueella monipuolisesti keho- ja hengityshoitomenetelmiä ja tapoja käyttää luontaislääkintää. Näitä ovat vyöhyketerapian ja akupunktuurin moniulotteiset ja uudet lähestymistavat ja mm. tapa käyttää suomalaista kukkaterapiaa.

Haapasen työn ja hänen kouluttamiensa perinnehoitajien toimesta on perustettu Suomalainen Perinnehoito- ja Luontaislääketiedeyhdistys ry, jonka tehtävänä on hänen aloittamansa työn jatkuvuuden turvaaminen ja ainutlaatuisten hoitomenetelmien säilyttäminen sekä tunnetuksi tekeminen.